Vrijmetselarij

De vrijmetselarij biedt mannen van deze tijd een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende man een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zich te plaatsen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidinggevende kracht in zijn leven aanvaardt. Binnen de vrijmetselarij wordt dit genoemd: ‘het zelfstandig zoeken naar waarheid’.

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk. Het lidmaatschap van de vrijmetselarij is niet afhankelijk van beroep of leeftijd. De toetreding tot de vrijmetselarij is historisch gezien alleen toegankelijk voor mannen. Er zijn voor vrouwen inmiddels ook mogelijkheden in de vorm van vrouwenloges. Daarnaast zijn er in Nederland een aantal gemengde loges.

Meer informatie www.vrijmetselarij.nl