De Loge

Op 18 oktober 1807 werd in Roermond loge ‘La Liberté Constante’ opgericht onder het gezag van de Franse Orde ‘le Grand Oriënt’, welke in Parijs haar hoofdzetel had. In ongeveer 1838 hield zij, na 31 jaar, op te bestaan. De moederloge in Maastricht ‘La Persévérance’ werd al in 1763 opgericht. Vanuit de moederloge werd op 15 juni 1969 ‘La Liberté Constante’ onder dezelfde naam heropgericht met een Constitutiebrief (Charter), afgegeven door de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Zij is dus een vrij jonge loge en heeft in 2019 haar vijftigjarig bestaan gevierd.

De leden van de loge Roermond komen tenminste twee vrijdagavonden in de maand bij elkaar. Tijdens de zomermaanden juli en augustus, is er een zomerreces. De loge Roermond beschikt over een eigen gebouw, ook wel logegebouw of werkplaats genoemd. Zoals bij iedere vereniging wordt een contributie gevraagd. De gelden worden gebruikt voor de realisatie van bijeenkomsten en voor de in stand houding van het logegebouw. De werkplaats van de loge La Liberté Constante is gelegen in de gemeente Roermond, in de buurtschap Leeuwen. Kerklaan 7, 6041 AZ Roermond. Het Logegebouw heeft geen telefoon.