Arbeidstafel

       
W E R K J A A R   2 0 1 9        
       
       
Oktober 2019      
  dinsdag 08 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 11 CO1 Bijzondere explicatie van het Tableau
  vrijdag 25 CO1 Bouwstuk
       
November 2019      
  vrijdag 08 OL1 3e Feestelijke bijeenkomst 'LLC50'
  dinsdag 12 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 22 CO1 Algemene Ledenvergadering 
       
 December 2019      
  vrijdag 06 CO3 Bouwstuk
  dinsdag 10 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 13 OL1 Winter Sint Jan
       
W E R K J A A R   2 0 2 0      
       
Januari 2020      
  dinsdag 07 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 10 OL1 Aanname
  vrijdag 24 CO   Bouwstuk
       
Februari 2020      
  vrijdag 07 CO2 Bouwstuk
  dinsdag 11 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 14 OL1 Aanname
  vrijdag 28 CO1 Leerlingbouwstuk
       
 Maart 2020      
  dinsdag 10 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 13 OL2 Bevordering
  vrijdag 27 CO1 Bouwstuk
       
 April 2020      
  dinsdag 07 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 10 OL1 Aanname
  vrijdag 24 CO2 Gezelbouwstuk
       
 Mei 2020      
  dinsdag 05 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 08 OL3 Verheffing
  vrijdag 22 CO1 Algemene Ledenvergadering
       
Juni 2020      
  dinsdag 02 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 05 CO3 Bouwstuk
  vrijdag 12 CO1 Bouwstuk
  vrijdag 26 OL1 Zomer Sint Jan
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in Forma, 1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.