Arbeidstafel

       
 werkjaar  2 0 2 1 - 2 0 2 2
    
Juni 2022      
  vrijdag 10 CO1  Comparitie
  vrijdag 24 OL1 Zomer Sint Jan (in forma)
       
werkjaar  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
       
September 2022      
  woensdag 07 Bestuur Bestuursvergadering in Logegebouw
  vrijdag 09 OL1 Opening Werkjaar
  zaterdag/zondag 10/11 Open dag van de Vrijmetselarij
  vrijdag 23 CO1 Comparitie + Meestervergadering
       
       
       
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking met witte strik, in forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.