Arbeidstafel

werkjaar  2 0 2 3  
       
Jaunuari 2023      
 woensdag 04 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 13 (CO1) Nieuwjaarstreffen met partners
 dinsdag 17 CO1 -EXTRA- Ledenvergadering Logegebouw
 vrijdag 27 (OL1) 50 jr. jubileum van een Br.'.
       
Februari 2023      
 woensdag 01 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 10 CO? Bouwstuk
 dinsdag 14 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag 24 CO1 Bouwstuk van een Leerling
       
Maart 2023      
 woensdag 01 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 10 CO? Bouwstuk
 dinsdag 14 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag 24 OL2 Bevordering van een Broeder
       
April 2023      
 woensdag 05 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 14 CO1  Bouwstuk
 dinsdag 18 St  Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag 28 OL1 Aanname kandidaat
       
Mei 2023      
 woensdag 03  Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 12 CO1 Algemene Ledenvergadering + Bouwstuk
 dinsdag 16 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag 26 (OL1) 50 jr. jubileum van een Br.'.
       
Juni 2023      
 woensdag 07 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 09 CO? Bouwstuk
 dinsdag 13 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag 23 OL1 Zomer Sint Jan
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking met witte strik, in forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl

Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.