Arbeidstafel

       
W E R K J A A R   2 0 2 0      
       
Maart 2020      
April 2020      Tot nader order zijn alle werkzaamheden
Mei 2020               O P G E S C H O R T
Juni 2020      
  dinsdag 02 St Studiebijeenkomst LL, Gezz, Mmr.
  vrijdag 05 OL1 Aanname
  vrijdag 12 CO1 Bouwstuk
  vrijdag 26 OL1 Zomer Sint Jan
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking witte strik, in Forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.