Arbeidstafel

werkjaar  2 0 2 3
     
       
November 2023      
 vrijdag 10 CO1 Leerlingenbouwstuk + Mr.'.-vergadering
 maandag 13 St Leerlinginstructie
 vrijdag 24 OL3 Verheffing, in forma
       
December 2023      
 vrijdag 08 CO1 Instructieloge (niet in forma)
 maandag 11 St Leerlinginstructie
 vrijdag 22 OL1 Winter Sint Jan, in forma
       
Januari 2024      
 maandag 08 St Leerlinginstructie
 vrijdag 12 + Partners Nieuwjaarsbijeenkomst de Boei Asselt
 vrijdag  26 OL2 Bevordering, in forma
       
Februari 2024      
 vrijdag 09 CO? Nader te bepalen
 maandag 12 St Leerlinginstructie
 vrijdag 23 OL1 Inwijding, in forma
       
Maart 2024      
 vrijdag 08 CO1 Comparitie
 maandag 11 St Leerlinginstructie
 vrijdag 22 OL? Nader te bepalen
 vrijdag 29 CO3 Comparitie
       
April 2024      
 maandag 08 St Leerlinginstructie
 vrijdag 12 CO1 Leerlingenbouwstuk + Mr.'.-vergadering
 vrijdag 26 CO1 Oefenloge
       
Mei 2024      
 vrijdag 10 CO1 ALV + Comparitie
 maandag 13 St Leerlinginstructie
 vrijdag 24 OL2 Bevordering, in forma
 vrijdag 12 CO3 Comparitie
       
Juni 2024      
 maandag 10 St Leerlinginstructie
 vrijdag 14 CO1 Comparitie
 vrijdag 28 OL1 Zomer St. Jan, in forma
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking met witte strik, in forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst / Instructie

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl

Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.