Arbeidstafel

       
werkjaar  2 0 2 2 - 2 0 2 3  
       
 Oktober 2022      
  dinsdag 11 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
  vrijdag    14 CO1  ALV + Bouwstuk
  vrijdag  28 CO1 Leerlingbouwstuk + Mr-vergadering
       
November 2022      
  woensdag 02 Bestuur Bestuursvergadering in Logegebouw
  vrijdag 11 CO1 Bouwstuk
  vrijdag 25 OL2 Bevordering van een Leerling
  dinsdag  29 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
       
December 2022      
  woensdag 07 Bestuur Bestuursvergadering
  vrijdag  09 OL1 Aanname
  vrijdag 16 OL1 Winter Sint Jan
       
Jaunuari 2023      
 woensdag 04 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 13 CO1 Nieuwjaarstreffen met partners
 dinsdag 17 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag  27 OL1 50 jr. jubileum van een Br.'.
       
Februari 2023      
 woensdag 01 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 10 CO Bouwstuk
 dinsdag 14 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag 24 CO1 Bouwstuk van een Leerling
       
Maart 2023      
 woensdag 01 Bestuur Bestuursvergadering
 vrijdag 10 CO Bouwstuk
 dinsdag 14 St Instructie Ll, Gezz, Mmr
 vrijdag 24 OL2 Bevordering van een Broeder
       
April 2023      
 woensdag 05 Bestuur Bestuursvergadering
       
       
       

CO = comparitie in Tenue de Ville, OL = Open Loge in donker pak, smoking met witte strik, in forma,

1,2,3 = Graad, St = Studiebijeenkomst

Indien u als buitengewoon lid, maar ook als visiteur, aan onze Arbeid wilt deelnemen, dan wordt u vriendelijk verzocht u uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst bij broeder secretaris aan te melden, en daarbij te vermelden of u al dan niet aan het broedermaal wenst deel te nemen. secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Aanvang OL en CO: 20:00 uur, om 19:30 staat de Hof- en Keldermeester klaar met koffie.